Toote Info

HOIATUS! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Vältida aurude sisse hingamist. Kasutage ainult hästiventileeritavas kohas.

Koostisosad:

<5 % amfoteerseid tensiidid, <5 % klooripõhised pleegitusained, <5 % seep.

Info

Toitumisalane teave 100g kohta