Toote Info

Kasutusjuhend: ÄRA KEERA KORKI! Enne kasutamist loksutada. Hoida purki vertikaalselt ja piserdada puhastatavale pinnale või kuivale lapile. Poleeri pinda koheselt pehme lapiga. Vältida vahendi sattumist põrandale, sest aine muudab põranda libedaks. HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli udu sisse hingamist. Käidelda hästiventileeritavates ruumides. Toode on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle +50 °C. Pese käed hoolikalt pärast kasutamist. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Vajadusel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Koostisosad:

Sisaldab <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, 5-15% alifaatseid süsivesikuid, 2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diool, lõhnaained, limoneen, linalool.

Info

Toitumisalane teave 100g kohta