Toote Info

Sega üks korgitäis vahendit 5 L vee kohta. Pese käsnaga, rätikuga või mopiga. Ei vaja loputamist. Hoida külmumise eest. Pakendi võib hävitada koos teiste olmejäätmetega.

Koostisosad:

<5% mitte ioonsed pindaktiivsed ained, <5% seep, (etüleendioksü)dimetanool, lõhnaaineid (limoneen, geraniool, linalool). HOIATUS: sisaldab alkoholi, C13-15. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali alla neelamise korral pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda sobivat kaitseriietust/prille/kindaid/näokaitset. Pese käed hoolikalt pärast kasutamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Sisaldab d-limoneeni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Info

Toitumisalane teave 100g kohta