Müügitingimused

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad VESKI MARKET OÜ e-poe (edaspidi: e-Veski) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-Veskist ostmisel internetiaadressilt www.veskimarket.ee  Toodete müüja on VESKI MARKET OÜ (edaspidi: müüja), aadress Instituudi tee 132, Alliku küla, Saue vald, registrikood 14847935, tel 5652324, e-posti aadress klient@veskimarket.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-Veskist toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.veskimarket.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Kasutades e-Veski veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.5. Klient nõustub e-Veskist tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. e-Veski veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.7. e-Veski klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post klient@veskimarket.ee, tel 5652324. e-Veski klienditeenindus töötab E–R kl 9–17:00 (v.a riigipühad ja nädalavahetused).

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-Veskis esitada kliendina sisse logides. Tellimuste ajalugu ja soovikorvi (lemmikuteks valitud) tooteid saab kasutada keskkonda sisse loginud klient või lepinguline äriklient. Püsikliendi soodustuse saamiseks tuleb enne tellimuse esitamist sisse logida.

2.2. Klient valib e-Veskist välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse. Tellimust vormistades on kliendil võimalik edastada e-Veskile tellimusega seotud olulist infot (nt kontaktivaba kohale toimetamine vms) märkides see „Märkused tellimuse kohta“ vormi.

2.2.1. Alkoholitooteid müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased.

2.2.2. Tulenevalt Kaupmeeste Liidu soovitusest oma liikmetele müüakse alkoholivaba õlut, siidrit ja veini ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. NB! Vanuse kontrollimist kirjeldatakse tellimuste kättesaamise punktis 4.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. Müüja alustab tellimuse menetlemist tingimusel, et klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.

2.7. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht, millega müüja kinnitab, et on ostja tellimuse vastu võtnud ning millega loetakse müüja ja ostja vahel müügileping sõlmituks. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode). Vajadusel helistab müüja asendustoodete täpsustamiseks kliendile.

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest, ei pea klient juurde maksma.

2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid, sügavkülmutatud tooted hoiustatakse ja transporditakse sügavkülma kastides. Juhul, kui klient tellib e-Veskis kohapeal valmistatavaid tooteid (eelkõige pagaritooted), tuleb arvestada, et ka neid tooteid hoitakse pärast komplekteerimist jahetoodetele mõeldud tingimustes, mistõttu jõuavad need kliendini jahutatult.

2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagastatakse tellimuse maksumus kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

 1. TOOTE HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad e-Veskis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-Veskis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-Veskis näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-Veskit turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4 e-Veski poes on kasutusel Visa/Mastercard kaardimaksed ja Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele. NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. 

3.5. e-Veski on isikuandmete vastutav töötleja, e-Veski edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Juhul, kui klient valib tellimuse müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale teenustasu vastavalt tingimuste punktile 4.

3.7. Kaalutoodete puhul (pakendamata köögivili, maiustused, liha- ja kalatooted jmt) võib toodete lõplik hind tellimuses muutuda. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab müüja hinna vahe vastavalt punktile 6.6. Kui kaalutoote hind kujuneb vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui kliendi poolt tasutud, ei ole klient kohustatud vastavas osas juurde makset teostama.

 1. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimuste kättesaamine kulleriga

4.1.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress. Tellimuste kohale toimetamine kulleriga toimub tööpäevadel ajavahemikus 11.00-18.00 vastavalt kehtiva tarnegraafiku tingimustele.

4.1.2. Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu 4,90€, mis sisaldab käibemaksu, tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

4.1.3. Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Tellimuse üleandmise täpsem aeg ajavahemiku sees lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.1.4. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa vastavalt punktile 6.6.

4.3.6.Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse üleandmine seadusega ettenähtud ajal. Väljaspool nimetatud ajavahemikku on kulleril kohustus jätta alkohoolsed tooted üle andmata. Alkoholi, alkoholivaba õlle, siidri ja veini üleandmisel on kulleril õigus kontrollida tellimust vastu võtva inimese isikut tõendavat dokumenti. Dokumendi mitteesitamisel on kulleril õigus jätta eelpool nimetatud tooted üle andmata. Juhul kui personaalsesse kodu-pakiautomaati tellitud kauba hulgas on vanusetuvastusega tooteid, vastutab kauba tellija, et kulleri poolt kodu-pakiautomaati jäetud kauba saab kapist välja võtta vaid täisealine.

4.3.7. Tellimuse kättesaamisel on kliendil õigus loobuda toodetest, sealjuures kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Raha tagastatakse kliendile vastavalt punktile 6.7.

4.3.8. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 6.6.

4.2. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

424.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb kullerile, või teavitatakse e-kirja teel müüja klienditeenindust.

4.2.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.2.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

 1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-Veskis sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks vastavalt müüja andmekaitsetingimustele.

5.2. e-Veskisse sisse loginud klientide isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevatele tingimustele.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest täites selleks arve-saatelehel toodete tagastamise osa või taganemise avalduse tüüpvormi. Taganemise avaldust on võimalik täita ka e-Veski väljastuspunktis (Veski Market kauplus) kohapeal.

6.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda e-Veski väljastuspunktis. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

6.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

6.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

6.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt pesu jms);

6.4.2. avatud pakendiga kosmeetika ja parfüümid;

6.4.3. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

6.4.4. perioodilised väljaanded (ajalehed, ajakirjad jne);

6.4.5. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.4.6. suletud ümbrises audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, kui klient on ümbrise avanud.

6.5. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

6.7. Juhul, kui klient on lepingust taganenud, tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse koos kohale toimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul alates kliendi taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja võib tagasimakse tegemisest keelduda seni, kuni klient on tooted tagastanud või esitanud tõendi, et ta on tooted tagasi saatnud.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

7.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toodete kliendile üleandmisest. Tarbijast kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

7.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile klient@veskimarket.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja vastab kliendi kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis 15 päeva jooksul.

7.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

0
  0
  Teie ostukorv
  Teie ostukorv on tühiTagasi poodi